index.htm

Kristi nåd
Gratia Christi
Kristi nåd

Av nåd är ni frälsta genom tro - och det
icke av eder själva.
Guds gåva är det.

Icke av gärningar,
för att ingen ska berömma sig.
Ef 2:8,9

Alla har syndat och saknar
härligheten från Gud, Rom. 3:23.
Därför är även du välkommen
att glädjas över Kristi nåd!
- Förstår du vad du läser?
Apg. 8:30
- Hur skulle jag kunna förstå det,
om ingen vägleder mig? Apg. 8:31
 

Korta andakter  av JM

Predikningar  av JM

Utläggningar  av JM 

Bibelstudier av JM

Ljudinspelningar       2.1.2013
Vokalmusik
Instrumentalmusik 

Missionsarbete i Estland

Tidningen Kristi Nåd

SLEF:s Estlandssida

Frågor och svar

Om  Gratia  Christi

Diverse  aktuellt