Bibelstudier

Dessa bibelstudier har varit underlag för samtal vid en bibelsamtalsgrupp i Lappfjärds församlingshem från år 2005 och framåt.
Luckorna mellan textavsnitten kommer sig av att andra än författaren har varit i tur att leda samtalet.


Dan. 9:17-23. Daniels syn. 5 s e påsk II
Mark. 7:1-23 Vad som orenar oss (18 s e pingst III)
Mark. 7:24-30 Att tro på Jesus (= Matt. 15:21-28. 2 s i fastan I)
Mark. 10:17-27.Om att komma in i Guds rike. 7 s e pingst II
Mark. 12:28-34. Det dubbla kärleksbudet. 19 s e pingst II
Mark. 13:24-31. Om Jesu rikes öden i världen
Mark. 14:48-65 Inför översteprästen
Mark. 16:9-20. Jesus uppstånden. Torsd e påsk. Kristi him.f. I
Joh. 1:14b-16 Jesu härlighet (Kyndelsmässodagen alt. pred.)
Joh. 5:30-47 Otrons väsen och Jesu identitet
Joh. 6:41-51 Känna Jesus som livets bröd. (Veckan e pingst och 4 s fastan III)
Joh. 7:1-24 Misstrodd och hatad (2 s e jul III)
Joh. 8:21-35 Begynnaren (självständighetsdagen)
Joh. 9:13-41 Jesus ger andlig syn
Joh.10:19-30 Om getter och får. 2 s e jul II
Joh. 11:32-54 Jesus uppväcker Lasarus. 17 s e pingst II
Joh. 12:27-36 Jesus i ångest Fastlagssöndagen II
Joh. 15:5-20 Vinträdet och grenarna 4 s e påsk III
Joh. 15:20-27 Jesus talar om kommande svårigheter
J
oh. 16:1-15 Mer om svårigheter. 4 s e påsk I
Joh. 17:11-26 Den heliga enheten (3 s e påsk II, 6 s e påsk III)
Joh. 19:1-40 Korsfästelsen Långfredagen II
Apg 4:14-33 Petrus och Johannes inför Stora rådet (24 s e pingst I, Nyårsdagen III)
Apg. 5:7-42 Ananias och Safira och apostlarna igen inför Stora rådet
Apg. 6:1-15 Diakoni och Stefanus (Stefanidagen I-III)
Apg. 8:14-25 Apostlarna i Samarien och Simon
Apg. 9:10-20 Ananias och Paulus
Apg. 10:29-48 Petrus i Joppe
Apg. 13:16-27 Paulus tal i Pisidien
Apg. 14:11-28 Paulus i Lystra och Derbe
Apg. 17:22-34 Paulus tal på Areopagen
Apg. 18:12-25 Paulus inför Gallio. Apollos..
Apg. 19:8-40 Paulus i Efesos
Apg. 22:22-30 Paulus inför befälhavaren i Jerusalem
Apg. 23:1-35 Paulus fängslas
Apg. 27:1-44 Paulus' sjöresa till Rom
Hebr. 1:1-14 Jesus större än änglarna
Hebr. 2:1-18 Om evangeliet och Jesus
Hebr. 4:10-16 Om Guds vila och översteprästen Jesus
Hebr. 9:25-28, 10:1-18 Jesu översteprästämbete