Församlingsafton i Käru församlingshem

Predikan i Nissi bönehus

Körsång i Käru kyrka

Missionsarbete i Estland
 

 Du har det eviga livets ord. Joh. 6:68

Startsidan