Ansvarig för denna hemsida och innehavare av domännamnet gratiachristi.net är Juhani Martikainen.
Hemsidan är uppdelad i en svensk del och en estnisk del, därför att jag är engagerad i Svenska Lutherska Evangeliföreningens i Finland missionsarbete både i Finland och i Estland.
Gratia Christi återspeglar innehavarens andliga syn, en evangelisk-luthersk bibelförankrad tro. Jag vill delge den undervisning i Guds Ord som jag själv har fått - till alla som tar emot den.
Rosen är symbolen för vår lutherska tro och en påminnelse om Kristi sår och den ljuvlighet som hans sår har fört med sig åt oss människor. Rosen på bilden är av sorten Teres Bugnet och växer i vår hemträdgård. Krucifixbilden är från Lappfjärds församlingshem.


Led mig i din Sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. Psalt. 25:5.  
Till startsidan