P r e d i k n i n g ar

av Juhani Martikainen

Söndagarna angivna där texterna sammanfaller helt eller också bara delvis med dem som anges i handboken för Finlands ev luth kyrka.

1 Mos. 15 Abraham
1 Mos. 32:22-31
Jakobs kamp 2 s fastan III
2 Mos. 14
Exodus - frälsningen
4 Mos. 21:5-9. Se och lev! 20 s e pingst III
5 Mos. 31:7-8
Guds löfte 21 s e pingst II
Jos. 1:5
Guds trofasthet
Jos. 1:5,7-9
Guds verk
Jos. 6
Jerikos erövring
Ps. 23
Herren vår Herde
Ps. 31:2-6
Trons bön.
Ps. 33:12
Ett saligt folk
Ps. 40:2-6
Om Guds hjälp
Ps. 73:2-28
Asafs undran annand Påsk III
Ps. 92:2-6
Omsluten av nåd
Ps. 97:12
Gläd er!
Ps. 105:1-5
Tacka Herren.
Ps. 110.
Messias Kristi himmelsf.d I
Ps, 120,121
Herren hjälper
Ps. 121:1-8.
Herren min hjälpare.
Ps. 121.
Herren bevarar sitt folk
Jes. 9:1-7
Fridsfursten Julnatten -morgonen
Jes. 9:6-7.
Barnet i krubban Julnatten
Jes. 32:11-20
Syndafallet och upprättelsen 4 se påsk II
Jes. 35
Glädjen i Kristus
Jes. 40:6-8, Hes. 34
Gud vår herde
Jes. 52:1-3
Vakna
Jes. 52:1-9
Vakna Sion! Juld. och kyndelsm d
Jes. 54:10
Guds fridsförbund 3 s e påsk II
Jes. 61:10
Glädje i Heren
Jes. 62:1-3
Gud frälsar 2 s e trettond III
Jes. 65:24
Innan de ropar. Alla helgons d III
Jer. 1:4-10.
Jeremias kallelse 21 s e pingst I
Hos. 6:1-2
Uppståndna Påskdagen I-III
Sak. 9:9
Konungen Palms I-III, 1 s adv II

Predikningar över teman:

Förebilden Josef
Frälsningsvisshet
Om att bli helgon
Guds härlighet
Ty riket är ditt Bönen Fader vår 1.
Ty riket är ditt Bönen Fader vår 2.
Om evangeliets tid
Tätt vid korset

Predikoserie
-
1. Beredd för himmelen
-
2. En ny värld
-
3. Som får bland vargar
-
4. Om att känna igen Herren

  

Matt. 1:23 Gud med oss - Immanuel 4 s i adv I-III
Matt. 3:13-17
Jesu dop och vårt dop 1 s e Trettondagen I
Matt. 6:5-13 Den sanna bönens väsen 5 s e påsk II
Matt. 10:29-33
Gud och hans barn
Matt. 11:28-30
Den saligg örande läran
Matt. 13:44-46
Skatten och pärlan 2 s e pingst II
Matt. 13:47-50
Evangeliets tid Domsöndagen alt. pred.
Matt. 14:22-33
Petrus går på vattnet 4 s e trettond. II
Matt. 15:21-28. Stor tro 2 s i fastan I
Matt. 18:1-6
Störst i himmelriket
Matt. 19:27-30.
Domsmakt som belöning 3 s före fastan II
Matt. 21:12-17
Kristi omutlighet Palmsöndagen III
Matt. 22:11-14
Bröllopskläderna
Matt. 22:2-3,8-14
Få utvalda. 21 s e pingst I
Matt. 25:1-13
Jungfrurna
Matt. 26:41
Vaka i evangeliet!
Mark. 1:14-15
Tro evangelium 2 s e Trettondagen III
Mark. 9:2-8
Jesus konfirmeras i sitt ämbete Kristi förkl d II
Mark. 10:17-27
Mammons makt 7 s e pingst II
Luk. 1:46-55
Högt benådad Marie b d III
Luk. 2:22-33.
Simeons lovsång Kyndelsm d I-III
Luk. 13:23-30
De sista ska bli de första
Luk.17:5-6
Att tro på sin tro eller på Gud.
Luk. 18:31-43
Jesus ger syn åt blinda Fastlagssöndagen I
Joh. 1:47-48
En rätt israelit.
Joh. 6:32-37.
Gud handlar enväldigt 1.
Joh. 6:48-51
Livets bröd 4 s i fastan III
Joh. 7:37
Kom till mig 6 s e påsk II
Joh. 8:46-59
Ondskans ansikte 3 s i fastan III
Joh. 10:26-31
Fåren lyssnar till Ordet 2 s e jul II
Joh. 11:1-44
Varför Jesus grät 17 s e pingst II
Joh. 11:2-43
Lasarus' uppväckelse 17 s e pingst II
Joh. 12:35
Vandra i ljuset
Joh. 15:1-11
Vingårdsmannen Treenighetssönd II
Joh. 16:5-15
Sanningens Ande 4 s e Påsk I
Joh. 16:21-27
Bön i Jesu namn 5 s e Påsk I
Joh. 17:1-5
Den himmelska härligheten
Joh. 17: 6-10
Jesu bön 1 4 s e påsk II
Joh. 17:18-23
Jesu bön 2 6 s e påsk III
Joh. 20:11-18
Maria vid graven Annand påsk II
Joh. 20:19-31
Jesus återkommen 1 s e påsk I
Joh. 21:15-17 Föd mina lamm! 2 s e påsk II
Rom. 1:7
Guds älskade
Rom. 8:1
Att vara i Kristus Jesus
Rom. 8:38,39
Visshet
Ef. 1:1-8
Gud handlar enväldigt 2. Treenigh s III
Ef. 3:4-8
Alla är frälsta!
Ef. 5:20
Tacka Gud för allt! 15 s e påsk I
Ef. 6:10-18
Striden för tron Reformationsdagen I
Upp. 1:18-19
Följden av Jesu offer
Upp. 7:9-10
De frälstas lovsång (Alla helgons dag I)
Upp. 3:20-21
Himlamåltid på jorden
Upp. 7:13-17
Rena samvetet Alla helgons dag I
Upp. 19:11
Mannen på den vita hästen
Upp. 20:6
Den första uppståndelsen
Upp. 21:1-7
Jesu himmelrike på jorden 1. Alla h d II, 4 s i f III
Upp. 21:9-27
Jesu himmelrike på jorden 2.

Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. Psalt. 25:5.
Till startsidan