P r e d i k n i n g ar

av Juhani Martikainen

Söndagarna angivna där texterna sammanfaller helt eller också bara delvis med dem som anges i handboken för Finlands ev luth kyrka.

1 Mos. 15 Abraham
1 Mos. 32:22-31
Jakobs kamp 2 s fastan III
2 Mos. 14
Exodus - frälsningen
4 Mos. 21:5-9. Se och lev! 20 s e pingst III
5 Mos. 31:7-8
Guds löfte 21 s e pingst II
Jos. 1:5
Guds trofasthet
Jos. 1:5,7-9
Guds verk
Jos. 6
Jerikos erövring
Ps. 23
Herren vår Herde
Ps. 31:2-6
Trons bön.
Ps. 33:12
Ett saligt folk
Ps. 40:2-6
Om Guds hjälp
Ps. 73:2-28
Asafs undran annand Påsk III
Ps. 92:2-6
Omsluten av nåd
Ps. 97:12
Gläd er!
Ps. 105:1-5
Tacka Herren.
Ps. 110.
Messias Kristi himmelsf.d I
Ps, 120,121
Herren hjälper
Ps. 121:1-8.
Herren min hjälpare.
Ps. 121.
Herren bevarar sitt folk
Jes. 9:1-7
Fridsfursten Julnatten -morgonen
Jes. 9:6-7.
Barnet i krubban Julnatten
Jes. 32:11-20
Syndafallet och upprättelsen 4 se påsk II
Jes. 35
Glädjen i Kristus
Jes. 40:6-8, Hes. 34
Gud vår herde
Jes. 52:1-3
Vakna
Jes. 52:1-9
Vakna Sion! Juld. och kyndelsm d
Jes. 54:10
Guds fridsförbund 3 s e påsk II
Jes. 61:10
Glädje i Heren
Jes. 62:1-3
Gud frälsar 2 s e trettond III
Jes. 65:24
Innan de ropar. Alla helgons d III
Jer. 1:4-10.
Jeremias kallelse 21 s e pingst I
Hos. 6:1-2
Uppståndna Påskdagen I-III
Sak. 9:9
Konungen Palms I-III, 1 s adv II

Predikningar över teman:

Förebilden Josef
Frälsningsvisshet
Om att bli helgon
Guds härlighet
Ty riket är ditt Bönen Fader vår 1.
Ty riket är ditt Bönen Fader vår 2.
Om evangeliets tid

Predikoserie
-
1. Beredd för himmelen
-
2. En ny värld
-
3. Som får bland vargar
-
4. Om att känna igen Herren

  

Matt. 1:23 Gud med oss - Immanuel 4 s i adv I-III
Matt. 3:13-17
Jesu dop och vårt dop 1 s e Trettondagen I
Matt. 6:5-13 Den sanna bönens väsen 5 s e påsk II
Matt. 10:29-33
Gud och hans barn
Matt. 11:28-30
Den saligg örande läran
Matt. 13:44-46
Skatten och pärlan 2 s e pingst II
Matt. 13:47-50
Evangeliets tid Domsöndagen alt. pred.
Matt. 14:22-33
Petrus går på vattnet 4 s e trettond. II
Matt. 15:21-28. Stor tro 2 s i fastan I
Matt. 18:1-6
Störst i himmelriket
Matt. 19:27-30.
Domsmakt som belöning 3 s före fastan II
Matt. 21:12-17
Kristi omutlighet Palmsöndagen III
Matt. 22:11-14
Bröllopskläderna
Matt. 22:2-3,8-14
Få utvalda. 21 s e pingst I
Matt. 25:1-13
Jungfrurna
Matt. 26:41
Vaka i evangeliet!
Mark. 1:14-15
Tro evangelium 2 s e Trettondagen III
Mark. 9:2-8
Jesus konfirmeras i sitt ämbete Kristi förkl d II
Mark. 10:17-27
Mammons makt 7 s e pingst II
Luk. 1:46-55
Högt benådad Marie b d III
Luk. 2:22-33.
Simeons lovsång Kyndelsm d I-III
Luk. 13:23-30
De sista ska bli de första
Luk.17:5-6
Att tro på sin tro eller på Gud.
Luk. 18:31-43
Jesus ger syn åt blinda Fastlagssöndagen I
Joh. 1:47-48
En rätt israelit.
Joh. 6:32-37.
Gud handlar enväldigt 1.
Joh. 6:48-51
Livets bröd 4 s i fastan III
Joh. 7:37
Kom till mig 6 s e påsk II
Joh. 8:46-59
Ondskans ansikte 3 s i fastan III
Joh. 10:26-31
Fåren lyssnar till Ordet 2 s e jul II
Joh. 11:1-44
Varför Jesus grät 17 s e pingst II
Joh. 11:2-43
Lasarus' uppväckelse 17 s e pingst II
Joh. 12:35
Vandra i ljuset
Joh. 15:1-11
Vingårdsmannen Treenighetssönd II
Joh. 16:5-15
Sanningens Ande 4 s e Påsk I
Joh. 17:1-5
Den himmelska härligheten
Joh. 17: 6-10
Jesu bön 1 4 s e påsk II
Joh. 17:18-23
Jesu bön 2 6 s e påsk III
Joh. 20:11-18
Maria vid graven Annand påsk II
Joh. 20:19-31
Jesus återkommen 1 s e påsk I
Joh. 21:15-17 Föd mina lamm! 2 s e påsk II
Rom. 1:7
Guds älskade
Rom. 8:1
Att vara i Kristus Jesus
Rom. 8:38,39
Visshet
Ef. 1:1-8
Gud handlar enväldigt 2. Treenigh s III
Ef. 3:4-8
Alla är frälsta!
Ef. 5:20
Tacka Gud för allt! 15 s e påsk I
Ef. 6:10-18
Striden för tron Reformationsdagen I
Upp. 1:18-19
Följden av Jesu offer
Upp. 7:9-10
De frälstas lovsång (Alla helgons dag I)
Upp. 3:20-21
Himlamåltid på jorden
Upp. 7:13-17
Rena samvetet Alla helgons dag I
Upp. 19:11
Mannen på den vita hästen
Upp. 20:6
Den första uppståndelsen
Upp. 21:1-7
Jesu himmelrike på jorden 1. Alla h d II, 4 s i f III
Upp. 21:9-27
Jesu himmelrike på jorden 2.

Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. Psalt. 25:5.
Till startsidan