U t l ä g g n i n g a r

av Juhani Martikainen

Utläggningar över enskilda ämnen:

Rättfärdiggörelsen
Nycklarna
Kallelse och utkorelse Matt. 22:1-14 (21 s e pingst I)
Ställföreträdaren Kristus
Kärnfrågan i Jobs bok
Israel - en symbol för kristenlivet Om Jesu återkomst från himlen
Frälst genom dopet
Bibliska tal
Bibelns heliga sjutal

Korta förklaringar till kyrkoårets evangelitexter
(en reviderad version av den som fanns på Logosmappen)

Om Guds rike enl. Matt. 24 och 25:
Matt. 24:1-18 Guds folk 1. (6 s e trett)
Matt. 24:19-35 Guds folk 2. (6 s e trett)
Matt. 24:36-51
Jesus kommer 1 (Uppbr s III)
Matt. 25:1-30
Jesus kommer 2 (Uppbr s I, 10 s e pingst)
Matt. 25:31-46 Konungen (Doms)
Hela talet

Jesu bergspredikan kort förklaring
Guds moln och skyar
Bibelns träd


Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. Psalt. 25:5.
Till startsidan