U t l ä g g n i n g a r

av Juhani Martikainen

Guds rike på jorden (Uppenbarelseboken)

Utläggningar över enskilda ämnen:

Rättfärdiggörelsen
Nycklarna
Kallelse och utkorelse Matt. 22:1-14 (21 s e pingst I)
Ställföreträdaren Kristus
Kärnfrågan i Jobs bok
Israel - en symbol för kristenlivet Om Jesu återkomst från himlen
Frälst genom dopet
Bibliska tal
Bibelns heliga sjutal

Korta utläggningar till kyrkoårets evangelitexter: http://logosmappen.net/uppbyggelse/jm/index.html

Om Guds rike enl. Matt. 24 och 25:

Matt. 24:1-18 Guds folk 1. (6 s e trett)
Matt. 24:19-35 Guds folk 2. (6 s e trett)
Matt. 24:36-51
Jesus kommer 1 (Uppbr s III)
Matt. 25:1-30
Jesus kommer 2 (Uppbr s I, 10 s e pingst)
Matt. 25:31-46 Konungen (Doms)
Hela talet
Jesu bergspredikan kort förklaring
Guds moln och skyar
Bibelns träd


Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. Psalt. 25:5.
Till startsidan