G r a t i a C h r i s t i

Predikningar och föredrag

Talare
Ämne
Inspelat
Plats
Inläggningsdatum

Juhani Martikainen

Jes.     62:1-3          Gud frälsar
Matt.  13:44-46      Skatten och pärlan
Joh.    11:40           Guds härlighet
Matt.  26: 41          Vaka i tron !
                              Det är fullbordat
Joh.    21                
Upp.   3: 20-21      Måltid o domsrätt med Jesus
Mark. 1: 14-15      Rätt omvändelse
Joh.    12: 35-36    Vandra medan ni har ljuset !
                              Kopparormen
Hosea 6: 1-2
Joh.    17
Joh.    15                Vingårdsmannen 
Matt.  11: 28-30     Den saliggörande läran
?                             Alla helgonsdag
Matt. 25: 1-13        De tio jungfrurna                    

1   mars  2008
17 okt    2008
7   dec     2008 a
7  dec      2008 b
21 feb     2009
6   april   2008
25 juli     2009b
6   nov    2009
27 juni    2010
5   juni    2010
9   juli     2011 a
11 okt    2010
29 okt    2011
3   mars  2112
4   nov   2012
31 dec   2012

Dagsmarks bönehus
Övermarks bönehus
Dagsmarks bönehus
Dagsmarks bönehus
Lappfjärds församlingshem
Skaftung bykyrka
Sideby kyrka
Dagsmark bönehus
Fridskär
Dagsmarks bönehus
Lappfjärds församlingshem
Dagsmarks bönehus
Jeppo bönehus
Dagsmarks bönehus
Lappfjärds församlingshem
Lappfjärds församlingshem 

 

 


   
 
2.1.2013

Lars Lövdahl

Matt.  22                Kärleksbudet
Ef.    1                    Se din konung kommer !
Rom.  10:12-18
1Mos 32                Jakobs kamp

5  juli      2008
10 Jan   2009
1   Maj  2012
28 Feb  2013

Dagsmarks bönehus
Skaftung  bykyrka
Lappfjärds församlingshem
Böle bystuga
31.3.2013

Bror Vikfors

1 Mos. 28:15        Guds trofasthet

5  juli      2008

Dagsmarks bönehus

Bror-Erik Wikström   

Joh.   4:23
Joh.   6:26-36
Luk.  4:31-37
Joh.  17:6-8

26 april  2008
29 feb   2008
15 mars 2009
14 maj   2011

Dagsmark bönehus
Böle bystuga
Dagsmark bönehus
Böle bystuga
Markus Saarinen         

Matt.  24             Den tro som håller i nöden
Joh.    8               Var barmhärtiga !
Luk.   4                Kallelsetider
Mark. 9               Bön och tro
Matt.  5               Vår nästa
Mark. 12             Det dubbla kärleksbudet
Joh.    4:46-53     Trons grund
Joh.    13;16-20
Matt.  24:36-44
?                          En predikan över Jesu namn
Joh.    6                Livets bröd

15 nov   2008
16 juni   2008
27 juli    2008
17 feb    2008
17 aug   2008
21 sept  2008
24 okt   2010
21 okt   2012
18 nov  2012
1 jan     2012
10 mars 2013

Dagsmark bönehus
Lappfjärds församlingshem
Lappfjärds församlingshem
Sideby kyrka
Sideby kyrka
Sideby kyrka
Sideby kyrka
Skaftung bykyrka
Sideby kyrka
Lappfjärds församlingshem
Lappfjärds församlingshem


 2.1 .2013
13.3.2013

Bengt Djupsjöbacka

Luk. 13: 22-28    Är det bara få som blir frälsta ?
Höga Visan         Kärlekens budskap i Höga Visan
Joh.   4                Jesus och den samaritiska kvinnan
1 Mos. 11:  1-9   Babels torn
1 Mos. 3 :           Den första Adam och den Andra
1Mos. 6,7    1Petr.3:20   Matt.24: 38    Noa och Arken   

25 juli    2009
28 mars 2009
9   juli    2011 b
29 okt   2011
3   feb   2112
23 mar  2112

Sideby kyrka
Kristinestads församlingshem
Lappfjärds församlingshem
Jeppo bönehus
Dagsmarks bönehus
Kristinestads församlingshem


Halvar Sandell

Apg.14:23, Tit.1  Om biskopsämbetet
Luk.  24: 13-35   Påskannandagens text 

10 april  2010
10 april  2010b

Sideby kyrka
Sideby kyrka