Författaren till predikningar och utläggningarMitt fullständiga namn är Jouko Juhani Martikainen. Jag är född 1938 i Viborg, som då låg inom Finlands gränser, var krigsbarn i Skåne 1944-1956, blev kantor-organist 1960 från Sibelius-Akademin i Helsingfors, kantor i Kristinestad 1960-1979, i Lappfjärd 1979-2001, kandidat 1993, licentiat 1995, doktor i musikvetenskap 1998, och pensionär från 2001.

I teologin har jag i huvudsak bara bedrivit självstudier. Ett helt livs lyssnande till både bättre och sämre predikningar har gett mången anledning till eftertanke och kontroll med bibelordet. Efter att jag för några tiotal år sedan fick Svenska Lutherska Evangeliföreningens i Finland predikantbrev, har jag predikat alltefter kallelse men har aldrig varit direkt anställd som predikant.


Dessa predikningar och utläggningar har blivit till efter hand under en längre tid. En del predikningar är hållna flera gånger och därigenom bättre genomgångna och granskade, andra åter kunde gärna kontrolleras ytterligare. De är i vilket fall som helst behäftade med mänskliga brister och svagheter, och därför ber jag läsaren själv kontrollera i sin bibel, huruvida det som sägs verkligen är sant eller saknar grund. Uttryck och formuleringar är säkert inte alltid de bäst valda, men själva saken torde ändå framgå. Pröva allt och behåll det som är gott. 1 Tess. 5:21.

Predikningslistan - Utläggningslistan - Startsidan