Är inte kristendomen bara en religion bland andra religioner?

Varför kompromissar inte de konservativa?