Några minnen

 

Mission i Estland

Ett bankärende 

Flöjtens tonhöjd

På väg till ett möte

I Guds hand

En tillbakablick

På besök hos Tuire

Ett sjukhusminne