En samling vokalmusik

med tonsättningar eller arrangemang eller texter

av Juhani Martikainen


Verken får kopieras fritt av sångare och musiker.
Användning i kommersiellt syfte kräver tillstånd.

 

Sånger i traditionell stil

Sångernas register är uppgjort enligt textinnehåll och ändamål. Sångernas namn är försedda med stämbeteckningar, där melodistämman betecknas med stor bokstav (Satb, saTb, Ttbb etc.), så att körledaren lättare kan se vilka sånger som är lämpliga för körens sammansättning.

 

 Genomkomponerade verk

mestadels till bibeltexter

 

 Tonsättningar
till kyrkoårets psaltartexter