Jag ska inte lämna dig eller överge dig! Jos. 1:5

 

Korta andaktsstycken för morgon och kväll
av Juhani Martikainen

 

1. Januari månads andakter

2. Februari månads andakter

3. Mars månads andakter

 4. April månads andakter

5. Maj månads andakter

6. Juni månads andakter

7. Juli månads andakter

 8. Augusti månads andakter

9. September månads andakter

 

 

 

Jesus, du som för mig dog och min skuld ifrån mig tog, du är min rättfärdighet alltid och i evighet.

Denna dag liksom igår och desslikes år från år är du samme Frälsare,liksom jag är syndare.

Och på grund av dina sår
inför Gud jag skuldfri står. Hjälp mig var dag detta tro, och ha därvid frid och ro!

Till startsidan för Gratia Christi