Utläggning över Uppenbarelseboken kapitelvis
Söndagarna angivna där texterna sammanfaller helt eller också bara delvis med dem som anges i handboken för Finlands ev luth kyrka.

Intro till Uppenbarelsebokens utläggning
Nycklar till Uppenbarelseboken
Upp. 1:1-8 Vems budskap till vem
Upp. 1:9-20 Uppdraget (Kristi förkl d II)
Upp. 2:1-7. Brevet till Efesus
Upp. 2:8-11. Brevet till Smyrna
Upp. 2:12-17. Brevet till Pergamus
Upp. 2:18-29. Brevet till Tyatira
Upp. 3:1-6. Brevet till Sardes (11 s e pingst I)
Upp. 3:7-13. Brevet till Filadelfia
Upp. 3:14-22. Brevet till Laodicea (3 s fastan II, 1 s adv III)
Upp. 4 Om Gud och hans verk (2 s e jul I, skap s III)
Upp. 4 illustration
Upp. 5. Om Sonen och hans verk (Mikaelid II)
Upp. 6. Betydelsen av Kristi verk
Upp. 7. Andens verk 1. Gud frälsar sina utvalda (Alla h d I)
Upp. 8. Andens verk 2. Köttets gärningar dödas
Upp. 9. Satans rike och Kristi rike mot varandra
Upp. 10. Om Guds rådslut
Upp. 11. Guds lag - förtrampad, men fullbordad i Kristus
Upp. 12. Herren strider för sin församling (Mikaelid I)
Upp. 13. Djävulens regemente på jorden
Upp. 14. Om Kristi blod och förkunnelsens allvar
Upp. 15. Jesus är frälsningens tempel
Upp. 16. Synden dömd i Kristi död
Upp. 17. Satan styr den fallna kyrkan
Upp. 18. Kristi död - en dom över laggärningarna
Upp. 19. Jesus, Segraren och hans medsegrare
Upp. 20. Evangeliets tvåfaldiga verkan (Doms III)
Upp. 21. Jesu rike, Guds församling (Alla h d II, 4 s f III)
Upp. 22:1-5. Att leva i nådens rike (Alla h d III)
Upp. 22:6-15. Boken skriven (Uppbr s II)
Upp. 22:16-21. Sluthälsningar (2 s e trett II)