Sånger  

Ett körsångshäfte med 60 sånger,
Sånger om Guds nåd,
SATB

sammanställt av Juhani Martikainen, som även står för det mesta av materialet.
Häftets pris är 10 E/st. Eventuell inkomst går till bl a mission i Estland
Enskilda sånger kan kopieras här.
 

  Nya sånger
(som inte finns i häftet)

Körsånger
Kom, min Jesus
Jesus, du vår synd borttog
Tack, Fader min, för denna dag
Lova Herren, min själ
Nu har jag frid uti min själ
Ta för dig, min vän

Solosånger
Hur saligt att ha fått sin synd förlåten
Herre kär, min tillflykt, mitt försvar
Om jag ägde allt men icke Jesus
Vid Jesu hjärta har jag ro och frid
Hos dig, min Gud (Psalt. 73:23-26)
 

Kopieringsfria sånger på webben:

http://www.logosmappen.net/uppbyggelse/sanger/index.htm